Kwalitatief en sterk

Bouwkeuring van uw huis

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Posts Tagged ‘renovatieobject’

Werkwijze

Werkwijze tijdens de keuring

De inspectie van het te keuren object ter plaatse neemt gemiddeld tussen de 2 en 3 uur in beslag. Het rapport uitwerken neemt ca. 2 uur in beslag, maar gebeurt op kantoor. De bouwtechnische keuring is er op gericht visueel waarneembare bouwkundige gebreken te beoordelen. Deze beoordeling van alle essentiĆ«le punten gebeurt onder voorwaarde dat deze onder normale omstandigheden bereikbaar zijn. Inspectie van de kruipruimte wordt alleen uitgevoerd indien dit veilig en zonder gevaar mogelijk is. De kruipruimte moet bereikbaar zijn door middel van een goed toegankelijk kruipluik, en een minimale hoogte van ca. 60 cm.onder de vloer is noodzakelijk, tevens dient de kruipruimte droog te zijn. De inspecteur heeft een ladder met een werkhoogte die maximaal twee bouwlagen (max 6 meter ) overbrugt. Wanneer daken, goten en dakkapellen zich hoger bevinden worden deze uit het raam of dakkapel geĆÆnspecteerd. Als er anderzijds veilig klimmateriaal aanwezig is wordt daar met toestemming van de eigenaar gebruik van gemaakt om te inspecteren. Bij het controleren van de elektrische bedrading demonteren wij maximaal twee wandcontactdozen per bouwlaag. Sanitair wordt alleen gecontroleerd op juiste werking voor zo ver dat mogelijk is.

Renovatieobject

Wanneer er door de inspecteur geconstateerd wordt dat het object de hoedanigheid van “renovatieobject” bereikt heeft, wordt er eerst met de opdrachtgever overlegd. Omdat door een te groot aantal en veelal onzekere factoren er niet meer van een hersteladvies en daaraan verbonden kostenberekening gesproken kan worden. De inspecteur zal dan adviseren om een basisrapport met daarin een omschrijving van alle visueel waarneembare gebreken met een kwaliteitsbeoordeling op te laten maken. Om zo toch een globaal beeld te verkrijgen van de ernst van de bouwkundige staat van het object. Met deze rapportage kunt u beoordelen of het zinvol is om een renovatiebegroting op te laten maken door een aannemer.