Kwalitatief en sterk

Bouwkeuring van uw huis

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Posts Tagged ‘inspectie’

Werkwijze

Werkwijze tijdens de keuring

De inspectie van het te keuren object ter plaatse neemt gemiddeld tussen de 2 en 3 uur in beslag. Het rapport uitwerken neemt ca. 2 uur in beslag, maar gebeurt op kantoor. De bouwtechnische keuring is er op gericht visueel waarneembare bouwkundige gebreken te beoordelen. Deze beoordeling van alle essentiële punten gebeurt onder voorwaarde dat deze onder normale omstandigheden bereikbaar zijn. Inspectie van de kruipruimte wordt alleen uitgevoerd indien dit veilig en zonder gevaar mogelijk is. De kruipruimte moet bereikbaar zijn door middel van een goed toegankelijk kruipluik, en een minimale hoogte van ca. 60 cm.onder de vloer is noodzakelijk, tevens dient de kruipruimte droog te zijn. De inspecteur heeft een ladder met een werkhoogte die maximaal twee bouwlagen (max 6 meter ) overbrugt. Wanneer daken, goten en dakkapellen zich hoger bevinden worden deze uit het raam of dakkapel geïnspecteerd. Als er anderzijds veilig klimmateriaal aanwezig is wordt daar met toestemming van de eigenaar gebruik van gemaakt om te inspecteren. Bij het controleren van de elektrische bedrading demonteren wij maximaal twee wandcontactdozen per bouwlaag. Sanitair wordt alleen gecontroleerd op juiste werking voor zo ver dat mogelijk is.

Renovatieobject

Wanneer er door de inspecteur geconstateerd wordt dat het object de hoedanigheid van “renovatieobject” bereikt heeft, wordt er eerst met de opdrachtgever overlegd. Omdat door een te groot aantal en veelal onzekere factoren er niet meer van een hersteladvies en daaraan verbonden kostenberekening gesproken kan worden. De inspecteur zal dan adviseren om een basisrapport met daarin een omschrijving van alle visueel waarneembare gebreken met een kwaliteitsbeoordeling op te laten maken. Om zo toch een globaal beeld te verkrijgen van de ernst van de bouwkundige staat van het object. Met deze rapportage kunt u beoordelen of het zinvol is om een renovatiebegroting op te laten maken door een aannemer.

Welkom

Bouwtechnische Keuringen

Verkoopkeuring

We hebben volgens het Burgerlijk Wetboek bij verkoop van een woning/appartement of anderzijds onroerendgoed meldingsplicht met betrekking tot (onder andere) bouwkundige gebreken die is veroorzaakt door een klusbedrijf. Met de verkoopkeuring van Het Bouw-Inspectie-Huis, in combinatie met het door u naar waarheid in te vullen inlichtingenformulier voldoet u aan deze wettelijke verplichting.  Het voorkomt ook dat u als verkoper later aansprakelijk wordt gesteld voor gebreken die er bij de ondertekening van de (ver)koopovereenkomst helemaal niet waren. Om praktische redenen zit er een periode, soms wel enkele maanden, tussen de verkoop en de eigendomsoverdracht bij de Notaris. In zo’n periode kan er veel gebeuren met de bouwkundige staat. Met een bouwkundig rapport voor een relatief lage prijs kunt u als verkoper een hoop trammelant voorkomen

Aankoopkeuring

We hebben volgens het Burgerlijk Wetboek bij aankoop van een woning/appartement of anderzijds onroerendgoed onderzoeksplicht met betrekking tot onder andere de bouwkundige staat van de aan te kopen woning.U begrijpt dat de waarde van een aankoopkeuring groot is, deze verschaft voor de koper zekerheid over de bouwkundige staat van de aan te kopen woning. Wat natuurlijk weer invloed kan hebben op de aankoopprijs in verband met eventueel later te realiseren achterstallig onderhoud of herstel.Om praktische redenen zit er een periode, soms wel enkele maanden, tussen de aankoop en de eigendomsoverdracht (levering) bij de Notaris. U weet! dat u de woning koopt op het moment dat u de koopovereenkomst ondertekent. En in de bouwkundige staat aanvaardt zoals deze zich voordoet op het moment van ondertekening van de koopakte. Bij de notaris vindt niet de koop plaats, alleen de levering (eigendomsoverdracht). Met het bouwkundig rapport wat opgemaakt is voor u de koopovereenkomst ondertekent, kunt u altijd voor de levering met het rapport controleren of de bouwkundige staat nog het zelfde is als bij het tot stand komen van de koop. U begrijpt dat met een bouwkundig rapport voor een relatief lage prijs u als koper een hoop trammelant kunt voorkomen.

 

Opleveringsinspectie

Met een landelijk gemiddelde van 30 gebreken bij de oplevering van een nieuwbouwwoning of verbouwing, is een opleveringsinspectie door een onafhankelijke bureau een zeer verstandige beslissing.
De trammelant die u (en dat is met gemiddeld 30 gebreken geen uitzondering) zou kunnen krijgen met uw aannemer, durven in de praktijk nog wel eens veel duurder uit te pakken dan een relatieve goedkope opleveringsinspectie.
Wij inspecteren visueel met de toekomstige woningbezitter(s) door middel van een checklist voor de oplevering de gehele woning.
De inspecteur schrijft direct alle zichtbare gebreken voor u op en deze worden ter plaatse met u besproken. U kunt ook tegelijk nog eventuele vragen stellen aan de inspecteur.
De gebreken kunt u daarna eventueel direct met de aannemer bespreken.